Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

Якість питної води, яку отримують споживачі КП“Тернопільводоканал”, контролюють працівники лабораторії хіміко-бактеріологічного контролю питної води. Контроль якості питної води проводиться на відповідність Державним санітарним нормам та правилам "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" ДСанПіН 2.2.4-171-10 згідно робочої програми виробничого контролю безпечності та якості питної води “Тернопільського” та “Верхньо-Івачівського” водозаборів на  2014-2019 роки:
- щоденно на виходах насосних станцій,
- контроль процесу хлорування представниками лабораторії проводиться щоденно, а працівниками хлораторних станцій — щогодини,
- в розподільчій мережі — згідно графіка,
- щомісяця у свердловинах,
- контролюється якість води після ремонтних робіт (пориви та промивки).
Лабораторія проводить контроль якості питної води,

                  а саме по мікробіологічних показниках:
1) загальне мікробне число при t 370C ( загальне число колоній, що виростають протягом 24 годин при температурі 37 0С при посіві 1 см3 досліджуваної води на поживний агар.
2) загальні коліформи (коліформи – збірна назва, вона об’єднує в собі такі роди бактерій групи кишкової палички як: Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter та інших представників сімейства Enterobacteriaceae, які зброджують глюкозу та лактозу з утворенням кислоти та газу при температурі 37 0С протягом 24-48 годин і не мають оксидазної активності. Селективним для загальних коліформ є середовище Ендо.
3) Escherichia coli (E.coli кишкова паличка з нормальною ферментативною активністю).
4) ентерококи (це група стрептококових бактерій, що живуть у кишечнику людини і тварин, мають вигляд витягнутих грампозитивних коків з загостреними кінцями.
Загальне мікробне число, загальні коліформи, кишкова паличка та ентерококи не становлять безпосередньої загрози здоров'ю людини, але достатньо інформативно свідчать про можливу небезпеку патогенного мікробіологічного забруднення води.
           санітарно-хімічних показниках безпечності та якості питної води
1. Органолептичні показники: запах, забарвленість, каламутність, смак та присмак.
2. Фізико-хімічні показники: водневий показник, залізо загальне, загальна жорсткість, марганець, мідь, сульфати, сухий залишок, хлор залишковий вільний, хлориди, цинк.
3. Санітарно-токсикологічні показники: алюміній, амоній, молібден, нітрати, нітрити, свинець, фториди, перманганатна окиснюваність.
          У 2016 році згідно контракту № TER-ICB-06 від 21.12.2015р. “Закупівля обладнання для хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води та лабораторії водовідведення” між  КП“Тернопільводоканал” та ТОВ“Хімлаборреактив” за кошти Світового банку придбано альфа-бета радіометр «УМФ-2000» з детектором 1000 та муфельну піч L15/11 (Nabertherm, Germany), що дає можливість контролювати якість води в свердловинах по радіологічних показниках.
        Також відповідно до вищевказаного контракту придбано сучасний автоклав горизонтальний 3840 ELPV/D-Line Tuttnauer, який дозволяє безпечно проводити стерилізацію простого живильного середовища, жовчно-лактозного середовища, середовища Гісса, дистилоьваної води та провидити знезараження відпрацьованого матеріалу. Новий термостат сухоповітряний ST2 Basic дає можливість термостатувати зразки в діапазоні температур від +3 до +70 0C з похибкою ±0,2 0C.
   Солемір Cond 3310 SET 1 з електродом TetraCon 352 виробницва «WTW» Німечинна з діапазоном вимірювання електролітичної провідності від 50 мкСм/см до 0,6 См/см дозволяє швидко визначити мінералізацію проби води.
   Система капілярного електрофорезу "Капель-104Т" дає можливість одночасно вимірювати концентрацію таких аніонів як хлориди, сульфати, фториди, нітрити, фосфати.
На газовому хроматографі Agilent Technologies 7890B визначається сумарний вміст тригалогенметанів у питній воді, а саме концентрацію хлороформу, бромоформу, дибромхлорметану та бромдихлорметану. В подальшому є все необхідне для визначення пестицидів.
     Для атомно-абсорбційного спектрометра Agilent 240 AA придбано 20 ламп з порожнистим катодом для визначення Mn, Al, Cd, Sr, As, Mo, Na, Hg, Pb, Co, Se, Be, B, Si, Sb, K, Cu, Zn, Ni, Cr та систему очистки води до І типу Simplicity UV, SIMSV 0000, Milipore, що очищує воду до 1-го типу згідно стандартів ASTM, CAP, NCCLS, що необхідно для приготування стандартних розчинів для калібрування при вимірюванні концентрації мікроелементів.
         Отже придбане обладнання дає можливість контролювати якість питної води щонайменше по 45 показниках (попередні роки — 28 показників) згідно Державним санітарним нормам та правилам "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" ДСанПіН 2.2.4-171-10.

 

 

Зав. лабораторією хіміко-
бактеріологічного контролю питної води                                                                                       Мар᾽юк О.В.

Середні результати аналізів питної води із  виходу насосної станції №1 “Тернопільського” водозабору та виходу насосної станції № 4 “Верхньо-Івачівського” водозабору КП “Тернопільводоканал” за  ІІІ квартал 2018р.

                                                                                                          Мікробіологічні показники

з/п

Найменування показників

Одиниці виміру

Нормативи

Факт

ВНС №1

ВНС№4

1

Загальне мікробне число

при t 370С — 24 год

КУО/см3

100

1

2

2

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутність

відсутні

відсутні

3

Е.coli

КУО/100см3

відсутність

відсутні

відсутні

4

Ентерококи

КУО/100см3

відсутність

відсутні

відсутні

                                                                         Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води

1. Органолептичні показники

5

Запах при t 200С

бали

˂2

1 хл

1 хл

6

Забарвленість

градуси

˂20

0

10

7

Каламутність

мг/дм3

˂2,6

н.ч.п.

0,1

8

Смак та присмак

бали

˂2

1 хл

1 хл

2. Фізико-хімічні показники

9

Водневий показник

одиниці рН

6,5-8,5

7,14

6,89

10

Залізо загальне

мг/дм3

˂0,2 (1,0)

н.ч.п.

0,22

11

Загальна жорсткість

ммоль/дм3

˂7,0 (10,0)

8,2

6,4

12

Марганець

мг/дм3

˂0,05 (0,5)

0,01

0,04

13

Мідь

мг/дм3

˂1,0

0,01

0,02

14

Сульфати

мг/дм3

˂250

20,01

6,13

15

Сухий залишок

мг/дм3

˂1000

580

411

16

Хлориди

мг/дм3

˂250

42,48

14,05

3. Санітарно-токсикологічні показники

17

Алюміній

мг/дм3

˂0,2

0,002

0,009

18

Амоній

мг/дм3

˂0,5

н.ч.п.

0,01

19

Кадмій

мг/дм3

˂0,001

0,0001

0,0001

20

Миш'як

мг/дм3

˂0,01

0,0001

0,0001

21

Молібден

мг/дм3

˂0,07

0,0001

0,0001

22

Нітрати

мг/дм3

˂50,0

21,62

11,57

23

Нітрити

мг/дм3

˂0,5

н.ч.п.

н.ч.п.

24

Свинець

мг/дм3

˂0,01

0,001

0,001

25

Фториди

мг/дм3

˂1,5

0,3

0,35

26

Хлороформ

мкг/дм3

˂60

15

11

27

Перманганатна окиснюваність

мг/дм3

˂5,0

1,05

1,44

28

Кобальт

мг/дм3

˂0,1

0,0001

0,0001

29

Нікель

мг/дм3

˂0,02

0,0005

0,0006

30

Берилій

мг/дм3

˂0,0002

0,0001

0,0001

31

Хром загальний

мг/дм3

˂0,05

0,004

0,005

* н.ч.п. -нижче чутливості приладу

Зав.лаборатоії хіміко-бактеріологічного
контролю питної води                                                                                                                      Мар'юк О.В.

Контакти
Індекс: 46008 
Адреса: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 7
 
приймальна: (0352) 525220
диспетчер: (0352) 525117, 252610
 
е-пошта: info@vodokanal.te.ua
Сайт: www.vodokanal.te.ua
Детальніше>
Графік роботи
понеділок — четвер     08:00 — 17:15 
п'ятниця     08:00 — 16:00
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА     13:00 — 14:00
субота, неділя     вихідний