Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

22.09.2017

Заходи з енергозбереження

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання заходів з економії енергетичних ресурсів по КП"Тернопільводоканал" за перше півріччя 2017 року.

з/п
Найменування
енергозберігаючого
заходу
Обсяги впровадження
в одиницях виміру
Обсяги фінансування, млн.грн.
Економія ПЕР від
впровадження заходів:
(1) - всього, тис.т.у.п.,в тому числі:
(2) - вугілля, тис. т,
(4) - природний газ, млн.м3,
(5) - теплоенергія, тис. Гкал,
(6) - електроенергія, млн.кВт-год
Очікувані джерела
фінансування:
(1) - держбюджет,
(2) - міськбюджет,
(3) - власні кошти
підприємств
(4) - інші.
Один.
виміру
План 2017 р. Факт за
перше півріччя 2017 року
Признак
(1) - (6)
План
2017 р.
Факт за
перше півріччя 2017 року
1 Реконструкція свердловин на ВНС — 1 та ВНС — 5 шт. 2 0 1 0,098 0,000 3
млн.грн 0,59 0 6 0,302 0,000
2 Заміна і прокладання нових водопровідних і каналізаційних мереж (1100,м.) км. 1,1 0,334 1 0,004 0,001 3
млн.грн 0,526 0,616 6 0,013 0,004
3 Реконструкція КНС — 10 із заміною насосного обладнання шт. 1 0 1 0,014 0* 3
млн.грн 1,315 0,657 6 0,042 0*
4 Модернізація системи управління насосного агрегату ВНС — 4 шт. 1 0 1 0,070 0** 3
млн.грн 0,547 0 6 0,216 0**
5 Модернізація системи управління насосного агрегату КНС — 1 шт. 1 0 1 0,049 0* 3
млн.грн 0,399 0,106 6 0,152 0*
Всього:     1 0,186 0,001
млн.грн 2,978   6 0,573 0,004
* Преведено тендерну закупівлю, здійснено часткову оплату, обладняння на складі, мотаж обладнання планується проводитьсь в третьому кварталі
** Преведено тендерну закупівлю, підписано договір, очікується поставка і мотаж обладнання в третьому кварталі